Πολιτικός Μεταπρατισμός και Πολιτική *

0
41

Του Νίκου Σίμου

Ο πολιτικός μεταπρατισμός, αυτό που ονομάζεται πολιτική στην χώρα αυτή, εδράζεται σε δυο βάσεις και γι’ αυτό διαρκώς παραπαίει και μεταμορφίζεται.

Η μια είναι το ρουσφέτι και η άλλη το μπαχτσίσι, τουρκικές εκφράσεις και οι δυο, ελεύθερα θα λέγαμε πως σημαίνει , εξυπηρέτηση και συναλλαγή Η επιτομή και η συνέχεια του κοτζαμπασισμού, σαν μορφή διοίκησης ενός ανελευθέρωτου Έθνους

Αυτό κρατά πάνω από 19 δεκαετίες με ελαχιστότατες και βραχύβιες εξαιρέσεις

Η πολιτική όπως εγώ την εννοώ – και όχι μόνο εγώ -εδράζεται σε τρεις άξονες που ορίζουν το πεδίο της δημιουργίας και της δράσης

Οι άξονες  αυτοί ορίζουν το πεδίο δημιουργίας ,γιατί αυτό θα έπρεπε να είναι η πολιτική ως πράξη και ως έννοια

Οι άξονες λοιπόν αυτοί  που καθορίζουν το πεδίο της πολιτικής είναι οι Αρχές- οι ιδέες και το σχέδιο

Αρχές που δεν ενοικιάζονται δεν μεταπωλούνται δεν μεταπρατίζονται.

Ιδέες που δεν αλλοιώνονται, δεν διαστρέφονται, δεν παραποιούνται και Σχέδιο για το που θέλω να πάω την Χώρα, με βάση όχι τις τρέχουσες εξελίξεις ,αλλά με βάση την μελέτη και την ερμηνεία των γεωπολιτικών εξελίξεων ,που είναι δυναμικές και μακρόπνοες

Αυτό που σχηματικά  λέμε δυναμική γεωστρατηγική, γεωπολιτική και γεωοικονομική ανάλυση

Μια ανάλυση που θα έπρεπε να ενέχει όχι την ιδεοληψία, σαν άξονα έκφρασης, ούτε την προσωποπαγή εξάρτηση από αλλότρια και εξωγενή συμφέροντα, αλλά την διόραση την τόλμη και την προοπτική σκέψη, με γνώμονα την θέση της Χώρας στις επόμενες δεκαετίες και την θέση της τελικά στον μεσοβραχυπρόθεσμο ιστορικό κύκλο

Αυτό θα έπρεπε να είναι το στοίχημα με το αύριο Όλων μας…

Tο στοίχημα με την Ιστορία

 

 * Πολιτική αναφορά του συντάκτη εν έτει 1989

 

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ