Σας αφορά: Ποιοι θα πάρουν από 660 μέχρι 7.000 ευρώ;

0
21

Από 660 έως 7.000 ευρώ διεκδικούν οι συνταξιούχοι για τα αναδρομικά του 10µήνου που µεσολαβεί ανάµεσα στην απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνιο του 2015 και στην ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου τον Μάιο του 2016.

Τα αναδρομικά συντάξεων αφορούν έξι κατηγορίες δικαιούχων, με επιστροφές παράνομων μειώσεων σε παλιούς συνταξιούχους όλων των Ταμείων

Τα χρήματα αναμένεται να εγκριθούν και να μπουν στους λογαριασμούς μέσα στους επόμενους δύο μήνες.

Σύµφωνα µε συγκλίνουσες νοµικές απόψεις, πρόκειται για την πλέον «ακάλυπτη» περίοδο, εντός της οποίας εντοπίζεται έδαφος για όψιµες αξιώσεις. Εφόσον τα αναδροµικά «απλωθούν» µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2018, δηλαδή σε 42 µήνες, τότε οι διεκδικήσεις φτάνουν έως και τα 27.000 ευρώ για συνταξιούχους µε µία κύρια και µία επικουρική.

Οι διεκδικήσεις κατά περιπτώσεις µπορούν να ξεπεράσουν και αυτό το ποσό, αν ο συνταξιούχος λαµβάνει περισσότερες από δύο συντάξεις, όπως για παράδειγµα γιατροί του ΕΣΥ, µηχανικοί του ∆ηµοσίου, χήρες ή χήροι που λαµβάνουν περισσότερες από τέσσερις συντάξεις κ.α.

Τα ελάχιστα ποσά προκύπτουν για τους συνταξιούχους ΟΓΑ που έχασαν µόνο τα δώρα, τα οποία για την κατώτατη σύνταξη των 330 ευρώ ήταν 660 ευρώ τον χρόνο, καθώς οι αγρότες λάµβαναν µέχρι το 2012 τα πλήρη δώρα. Υπάρχουν βέβαια και ορισµένες ειδικές κατηγορίες συνταξιούχων που διεκδικούν ακόµη λιγότερα και είναι όσοι ήταν κάτω των 60 ετών -άρα είχαν χάσει τα δώρα από το 2010- και είχαν ελάχιστη περικοπή, π.χ. 15 ευρώ τον µήνα, στην κύρια σύνταξή τους. Αντίστοιχα, τα µεγαλύτερα ποσά προκύπτουν για συνταξιούχους µε υψηλές συντάξεις ή περισσότερες από δύο συντάξεις.

Πάγια θέση του υπουργείου Εργασίας είναι πως για την περίοδο µετά τον Μάιο του 2016 η κυβέρνηση συµµορφώθηκε µε την απόφαση του ΣτΕ µέσα από τον νόµο Κατρούγκαλου. Για να υπολογίσει κανείς το συνολικό ποσό που διεκδικεί για το επίµαχο 10µηνο, πρέπει να ανατρέξει στα µηνιαία εκκαθαριστικά πληρωµών των κύριων και επικουρικών συντάξεών του, όπου αναγράφονται οι µειώσεις των νόµων 4051 και 4093.

Σηµειώνεται πως το ΕΤΕΑΕΠ έχει ήδη αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονική υπηρεσία µε ενηµερωτικά σηµειώµατα για την ανάλυση της αναπροσαρµογής της επικουρικής σύνταξης που έγινε το καλοκαίρι του 2016 καθώς και συγκεντρωτικούς πίνακες µε όλες τις µνηµονιακές κρατήσεις (συνταγµατικές και αντισυνταγµατικές).

Το «Εθνος της Κυριακής» ετοίµασε έναν πλήρη οδηγό µε πίνακες και παραδείγµατα για τα ποσά που διεκδικούν όλες οι κατηγορίες συνταξιούχων, προσεγγίζοντας τις διεκδικήσεις σε µηνιαία βάση. Οι διεκδικήσεις κινούνται σε δύο ταχύτητες.

Δεδοµένου ότι οι επίµαχες µειώσεις επιβλήθηκαν οριζόντια σε όλους ανεξάρτητα από το Ταµείο στο οποίο ανήκαν και ανεξάρτητα από το αν προέρχονταν από τον δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα, οι δύο βασικές ταχύτητες είναι:

Συνταξιούχοι µε εισόδηµα από κύριες, επικουρικές και µερίσµατα κάτω από 1.000 ευρώ µεικτά. Εχασαν τελείως τα δώρα, τα οποία είχαν «ψαλιδιστεί» ήδη από το 2010, και µέτρησαν απώλειες στην επικουρική τους σύνταξη.

Συνταξιούχοι µε εισόδηµα από κύριες, επικουρικές και µερίσµατα πάνω από 1.000 ευρώ µεικτά. Εχασαν τελείως τα δώρα, µέτρησαν απώλειες 5%- 20% στο άθροισµα κύριας και επικουρικής, είχαν «έξτρα» µειώσεις στην επικουρική, καθώς και πρόσθετο «ψαλίδι» 12% ειδικά όσοι λάµβαναν µηνιαία σύνταξη άνω των 1.300 ευρώ. ∆εδοµένου ότι το χρονικό διάστηµα για το οποίο µπορούν να εγερθούν αξιώσεις δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρο, το «Εθνος της Κυριακής» προσεγγίζει τις επίµαχες αντισυνταγµατικές περικοπές σε µηνιαία βάση.

Συνταξιούχοι ∆ηµοσίου ΙΚΑ-ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ

1. Οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών µε άθροισµα µηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ και κάτω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

-5% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα άνω των 1.000 έως 1.500 ευρώ (µε όριο τα 1.000 ευρώ).

-10% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 1.500 έως 2.000 ευρώ (µε όριο τα 1.425,01 ευρώ).

-15% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 2.000 έως 3.000 ευρώ (µε όριο τα 1.800,01 ευρώ).

-20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 3.000 ευρώ και άνω (µε όριο τα 2.550,01 ευρώ).

2. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών µε άθροισµα µηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ και κάτω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

-5% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα άνω των 1.000 έως 1.500 ευρώ (µε όριο τα 1.000 ευρώ).

-10% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 1.500 έως 2.000 ευρώ (µε όριο τα 1.425,01 ευρώ)

-15% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 2.000 έως 3.000 ευρώ (µε όριο τα 1.800,01 ευρώ).

-20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα από 3.000 ευρώ και άνω (µε όριο τα 2.550,01 ευρώ).

Σας αφορά: Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν από 660 μέχρι 7.000 ευρώ!

-Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας.

Σας αφορά: Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν από 660 μέχρι 7.000 ευρώ!

3. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών µε µηνιαία κύρια σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

-12% στο τµήµα της κύριας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ (πριν από την αφαίρεση της κράτησης ασθένειας και του φόρου, αλλά µετά την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του 2010 και της επιπλέον εισφοράς του 2011 καθώς και των µειώσεων του 2011). Πίνακας 1 – Κράτηση Ν. 4051/2012.

-5%-20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ. Πίνακας 1 – Κράτηση Ν. 4093/2012.

-Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας. Πίνακας 2.

4. Οι συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών µε µηνιαία κύρια σύνταξη πάνω από 1.300 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

-12% στο τµήµα της σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ (πριν από την αφαίρεση της κράτησης ασθένειας και του φόρου, αλλά µετά την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης του 2010 και της επιπλέον εισφοράς του 2011 καθώς και των µειώσεων του 2011).

Πίνακας 1– Κράτηση Ν. 4051/2012.

-5%-20% στη µηνιαία σύνταξη ή άθροισµα συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ. Πίνακας 1 – Κράτηση Ν. 4093/2012.

5. Οι συνταξιούχοι άνω των 60 ετών µε άθροισµα µηνιαίων κύριων και επικουρικών συντάξεων, όπως και τυχόν µερισµάτων, κάτω από 1.000 ευρώ έχασαν και διεκδικούν:

Σας αφορά: Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν από 660 μέχρι 7.000 ευρώ!

-Τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας. Πίνακας 2.

Συνταξιούχοι ΟΓΑ

Οι συνταξιούχοι ΟΓΑ έχουν χαµηλές συντάξεις, οπότε δεν αντιµετώπισαν τις περικοπές που επιβλήθηκαν το 2012 στις συντάξεις ή στο άθροισµα του συνταξιοδοτικού εισοδήµατος άνω των 1.000 ευρώ. Είχαν όµως εξαιρεθεί και από τη ρύθµιση του 2010, η οποία «ψαλίδισε» τα δώρα για όλους στα 800 ευρώ τον χρόνο. Συνεπώς έχασαν και διεκδικούν τα πλήρη δώρα.

Σας αφορά: Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν από 660 μέχρι 7.000 ευρώ!

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Σηµαντικές ήταν και στις επικουρικές συντάξεις οι αντισυνταγµατικές µειώσεις που επιβλήθηκαν το 2012. Εκτός από το συνδυαστικό «ψαλίδι» σε άθροισµα κύριων και επικουρικών (Πίνακας 4 – Κράτηση Ν. 4093/2012), έχει επιβληθεί σε όλους τους συνταξιούχους που εισπράττουν επικουρική σύνταξη, είτε προέρχονται από τον δηµόσιο είτε από τον ιδιωτικό τοµέα, κλιµακωτή µείωση 10%-20% (Πίνακας 4 – Κράτηση Ν. 4051/2012) ως εξής:

α) Για συντάξεις έως 250 ευρώ ποσοστό µείωσης 10%.

β) Για συντάξεις από 250 έως 300 ευρώ ποσοστό µείωσης 15%.

γ) Για συντάξεις από 300 ευρώ και άνω ποσοστό µείωσης 20%. Με τις επίµαχες διατάξεις του 2012 οι συνταξιούχοι έχασαν και τα πλήρη δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας στην επικουρική τους.

Αναλυτικά τα ποσά που χάθηκαν από τις αντισυνταγµατικές περικοπές, τόσο σε µηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, παρατίθενται στον πίνακα 4 και πίνακα 5.

Σας αφορά: Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν από 660 μέχρι 7.000 ευρώ!

Θρίλερ με τα αναδρομικά! – Τι γίνεται με τις ρήτρες και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα;

Θρίλερ με τα αναδρομικά! Τι γίνεται με τις ρήτρες Κατρούγκαλου και τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος» κάθε ταχύτητα ορίζει και ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα αναδροµικών, που αφορά δυνητικά όλους τους συνταξιούχους είτε έχασαν µόνο τα δώρα είτε είχαν και περικοπές στις συντάξεις τους.

undefined

Σύμφωνα με το «Έθνος» όσοι είχαν ήδη προσφύγει στη ∆ικαιοσύνη τον Ιούνιο του 2015, όταν δηµοσιεύθηκε η απόφαση-βόµβα του ΣτΕ δικαιούνται, σύµφωνα µε την τότε απόφαση, αναδροµικά από το 2013. Ακολούθως ψηφίστηκε ο νόµος Κατρούγκαλου, σε µια προσπάθεια να συµµορφωθεί το Ασφαλιστικό µε το σκεπτικό της απόφασης του Ανώτατου Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου σε συνθήκες δηµοσιονοµικής ασφυξίας. Πάγια θέση του υπουργείου Εργασίας είναι πως για την περίοδο µετά το 2016 η κυβέρνηση συµµορφώθηκε µε την απόφαση του ΣτΕ µέσα από τον νόµο Κατρούγκαλου, ο οποίος οδήγησε στον επανυπολογισµό όλων των παλαιών συντάξεων.

Το γεγονός, µάλιστα, πως υπάρχει νέος νόµος από το 2016 αλλάζει το τοπίο. Αυτό σηµαίνει πως όσοι προσέφυγαν στη ∆ικαιοσύνη µετά τον Ιούνιο του 2015 δεν δικαιούνται ποσά για την περίοδο 2013- 2015 για λόγους δηµοσίου συµφέροντος, αλλά οι διεκδικήσεις που εγείρουν οριοθετούνται εντός τριών ταχυτήτων:

– Συγκλίνουσες νοµικές απόψεις καταλήγουν πως το πλέον βάσιµο χρονικό διάστηµα εντός του οποίου εντοπίζεται έδαφος για τις όψιµες αξιώσεις είναι το 10µηνο Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016. Εκεί φαίνεται πως ανιχνεύεται το κυρίαρχο νοµικό «κενό». Πρόκειται για το χρονικό διάστηµα ανάµεσα στη δηµοσίευση της απόφασης του ΣτΕ και την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου (Μάιος 2016), το οποίο φαίνεται προς το παρόν ως η πλέον «ακάλυπτη» περίοδος. Αν και πρόκειται για µικρό χρονικό διάστηµα, το δηµοσιονοµικό βάρος που απαιτεί είναι αρκετά σηµαντικό. Μόνο γι’ αυτή την περίοδο το κόστος των αναδροµικών για όλους τους συνταξιούχους υπολογίζεται από ειδικούς της κοινωνικής ασφάλισης περίπου στα 4 δισ. ευρώ.

Η δεύτερη νομική προσέγγιση ενοποιεί τον χρόνο από τον Ιούλιο του 2015 έως και τον ∆εκέµβριο του 2018 επειδή οι αντισυνταγµατικές περικοπές των νόµων 4051 και 4093 του 2012 συνέχιζαν να επιβάλλονται στις παλαιές συντάξεις µέχρι την «πρεµιέρα» του επανυπολογισµού τον περασµένο Γενάρη. Στο επίµαχο άρθρο 14 του νόµου Κατρούγκαλου, το οποίο ορίζει τη διαδικασία για τον επανυπολογισµό των παλαιών συντάξεων µε βάση το νέο ενιαίο σύστηµα, υπάρχει ειδική ρήτρα, η οποία επιχειρεί να «καλύψει» νοµικά την περίοδο µέχρι και τον ∆εκέµβριο του 2018. Ειδικότερα αναφέρεται πως «µέχρι την 31.12.2018 οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύµφωνα µε τις τότε ισχύουσες διατάξεις». ∆ηλαδή, µε άλλα λόγια, η διάταξη ανατρέχει σε χρόνο πριν από την έκδοση της επίµαχης απόφασης-βόµβα του ΣτΕ (η απόφαση δηµοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2015), ώστε να καλύψει τον χρόνο έως την ολοκλήρωση του επανυπολογισµού και την αναπροσαρµογή των συντάξεων από 1/1/2019 στη βάση του αθροίσµατος εθνική – ανταποδοτική – επιπλέον ποσό. Η τροπολογία για τα αναδροµικά των συνταξιούχων ενστόλων που ψηφίστηκε στις αρχές Νοεµβρίου αναφέρεται στην εν λόγω ρήτρα λέγοντας πως ο νοµοθέτης έλαβε ως σηµείο αναφοράς τις συνταξιοδοτικές διατάξεις όπως ίσχυαν κατά τις 31/12/2014, αποκλείοντας εφεξής κάθε έµµεση τροποποίηση του ύψους του καταβαλλόµενου ποσού. «Η πρόβλεψη αυτή εξυπηρετεί πρώτιστα λόγους δηµοσίου συµφέροντος, που συνίστανται στη διασφάλιση της βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος», αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Η τρίτη νομική προσέγγιση υποστηρίζει πως επειδή τα ποσά των αντισυνταγµατικών περικοπών έχουν «ενσωµατωθεί» στον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς, τα διεκδικούµενα αναδροµικά µπορούν να µπουν και στο 2019. Η εν λόγω προσέγγιση υποστηρίζει πως το επιπλέον ποσό που δίνεται από1/1/2019 ως προσωπική διαφορά θα έπρεπε να προκύψει από τη σύγκριση της νέας σύνταξης µε την παλαιά πριν από τις περικοπές του 2012, οι οποίες κρίθηκαν το 2015 αντισυνταγµατικές. Σε κάθε περίπτωση ο µηχανισµός µε τον οποίο επανυπολογίστηκαν οι παλαιές κύριες συντάξεις µένει να κριθεί ως προς τη συνταγµατικότητά του από το ΣτΕ, όπως επίσης και ο τρόπος υπολογισµού των νέων συντάξεων, πάνω στον οποίο βασίζεται και ο επανυπολογισµός των παλαιών. Μέχρι να βρεθεί στο τραπέζι το σκεπτικό του ΣτΕ για τη συνταγµατικότητα του επανυπολογισµού, δύσκολα µπορεί κανείς να είναι βέβαιος για την τύχη και το εύρος των διεκδικήσεων. Υπάρχουν πάντως δικαστικές αποφάσεις που ενοποιούν τον χρόνο πριν και µετά την ψήφιση του νόµου Κατρούγκαλου. Σύµφωνα µε το ισχύον σήµερα καθεστώς, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συµψηφιζόµενο κατ’ έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων. Βάσει του επανυπολογισµού 620.000 παλαιοί συνταξιούχοι έλαβαν αυξήσεις, καθώς η νέα τους σύνταξη βγαίνει υψηλότερη από την παλαιά.

Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα

Αναδρομικά

Βάση του δικαστικού και δηµοσιονοµικού θρίλερ των αναδροµικών βρίσκεται η τύχη των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, όπως και του επιδόµατος αδείας για 2,5 εκατοµµύρια συνταξιούχους και 600.000 δηµοσίους υπαλλήλους. Από το 2010 η 13η και η 14η σύνταξη, όπως ο 13ος και ο 14ος µισθός στο ∆ηµόσιο είχαν περιοριστεί για όλους σε σταθερό ποσό, ανεξάρτητα από το ύψος της σύνταξης ή του µισθού. ∆ηλαδή τα δώρα δεν δίνονταν το 2012 ολόκληρα, αλλά είχε προηγηθεί το πρώτο «ψαλίδι» του νόµου 3845 του 2010, το οποίο δεν έχει κριθεί αντισυνταγµατικό. Ειδικότερα, για τους 600.000 δηµοσίους υπαλλήλους είχε οριστεί οριζόντιο δώρο 1.000 ευρώ το έτος -δηλαδή 500 ευρώ τα Χριστούγεννα, 250 ευρώ το Πάσχα και 250 ευρώ το καλοκαίρι για όλους-, ενώ για 2,5 εκατοµµύρια συνταξιούχους το δώρο ορίστηκε στα 800 ευρώ το έτος – δηλαδή 400 ευρώ τα Χριστούγεννα, 200 ευρώ το Πάσχα και 200 ευρώ το καλοκαίρι.

Η εξαίρεση του ΟΓΑ

Από τη διάταξη εξαιρέθηκαν τότε µόνο οι συνταξιούχοι του πρ. ΟΓΑ, που ελάµβαναν ούτως ή άλλως χαµηλές συντάξεις και δικαιούνταν τα δώρα όπως ίσχυαν πριν από τη ρύθµιση του 2010. Τέθηκαν επίσης ηλικιακά και εισοδηµατικά κριτήρια, ώστε να εισπράττουν τα «ψαλιδισµένα» δώρα µόνο όσοι συνταξιούχοι είναι άνω των 60 ετών και λαµβάνουν άθροισµα συνταξιοδοτικού εισοδήµατος έως 2.500 ευρώ.Συνεπώς, υπάρχουν τρεις ταχύτητες διεκδικήσεων για τα κοµµένα δώρα:

Συνταξιούχοι ∆ηµοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ άνω των 60 ετών και µε συνολικό µηνιαίο εισόδηµα από συντάξεις (κύριες, επικουρικές, µερίσµατα, προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, επίδοµα απολύτου αναπηρίας αλλά και επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας υπολογιζόµενα σε 12µηνη βάση) έως 2.430 ευρώ. ∆ικαιούνταν το πλήρες ποσό των 800 ευρώ (400 Χριστούγεννα, 200 Πάσχα και 200 καλοκαίρι). Αντίστοιχα όσοι είχαν µηνιαίο εισόδηµα από 2.430 έως 2.500 ευρώ δικαιούνταν τµήµα των δώρων.

Συνταξιούχοι ΟΓΑ. Είχαν εξαιρεθεί από το «ψαλίδι» του 2010, καθώς λαµβάνουν χαµηλές συντάξεις και συνεπώς δικαιούνταν πλήρη δώρα (µία σύνταξη τα Χριστούγεννα, µισή το Πάσχα και µισή το καλοκαίρι).

Συνταξιούχοι ∆ηµοσίου, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ κάτω των 60 ετών ή/και µε συνολικό εισόδηµα από συντάξεις πάνω από 2.500 ευρώ. ∆εν δικαιούνταν καθόλου δώρα, τα είχαν χάσει εξ ολοκλήρου από το 2010 και συνεπώς δεν µπορούν να διεκδικήσουν κάτι. Ταυτόχρονα υπάρχουν δύο κατηγορίες συνταξιούχων που έχασαν τα δώρα ήδη από το 2010, µε βάση ρυθµίσεις που δεν έχουν κριθεί αντισυνταγµατικές:

Συνταξιούχοι κάτω των 60 ετών το 2010. Προσοχή, αν η ηλικία των 60 ετών συµπληρώθηκε από το 2012 έως το 2016, τότε ενδέχεται να προκύψει δικαίωµα για την περίοδο από το 2015 και µετά, αλλά είναι κάτι που µένει να διευκρινιστεί.

 

athensmagazine.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ