ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ» – Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΠΕΡΤ

0
8

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ