Στην παλέτα της Νίνας Μπεβούδα

0
13

Έργο της ζωγράφου κ Νίνας Μπεβούδα

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ