Τέλος τα μετρητά: Στα 300 ευρώ το όριο από το 2020

0
28

Στα 300 ευρώ από 500 ευρώ σήμερα μειώνεται το όριο χρήσης μετρητών με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου. Μετρητά: Το νέο όριο.

Στα 300 ευρώ από 500 ευρώ σήμερα μειώνεται το όριο χρήσης μετρητών με τις διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου.

Αυτό σημαίνει ότι κάθε συναλλαγή πάνω από τα 300 ευρώ θα πρέπει να γίνεται με κάρτα ή με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι με μετρητά.

Η απελευθέρωση των κεφαλαιακών περιορισμών στο εσωτερικό της χώρας συνοδεύθηκε από μείωση των συναλλαγών με κάρτες και στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο μπήκε και αυτό το μέτρο.

Οι συναλλαγές των ιδιωτών με τις επιχειρήσεις που θα ξεπερνούν τα 300 ευρώ θα γίνονται αποκλειστικά με πλαστικό ή ηλεκτρονικό χρήμα.

΄Στο νομοσχέδιο αναφέρεται ότι δεν εκπτιπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των τριακοσίων (300) ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ