Τι ειναι η IDA;

0
14

Η διεθνής ένωση ανάπτυξης (ida) είναι το τμήμα της παγκόσμιας τράπεζας που βοηθά τις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Υπό την εποπτεία των 173 μετόχων, το ida αποσκοπεί στη μείωση της φτώχειας με την παροχή δανείων (“πιστώσεις”) και επιχορηγήσεων για προγράμματα που ενισχύουν την οικονομική ανάπτυξη, μειώνουν τις ανισότητες και βελτιώνουν τις συνθήκες διαβίωσης των ανθρώπων.
Η ida συμπληρώνει το αρχικό δανειστικό σκέλος της παγκόσμιας τράπεζας – τη διεθνή τράπεζα για την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη (ibrd). Ibrd ιδρύθηκε για να λειτουργήσει ως αυτοσυντηρούμενη επιχείρηση και παρέχει δάνεια και συμβουλές σε φτωχές χώρες μεσαίου εισοδήματος και πίστωσης. Ibrd και ida μοιράζονται το ίδιο προσωπικό και έδρα και αξιολογούν έργα με τα ίδια αυστηρά πρότυπα.

Η ida είναι μία από τις μεγαλύτερες πηγές βοήθειας για τις 771 φτωχότερες χώρες του κόσμου, εκ των οποίων οι 39 είναι στην Αφρική και είναι η μοναδική μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης των χορηγών για βασικές κοινωνικές υπηρεσίες στις χώρες αυτές. Ida δανείζει χρήματα με ευνοϊκούς όρους. Αυτό σημαίνει ότι οι πιστώσεις ida έχουν μηδενική ή πολύ χαμηλή χρέωση τόκων και οι αποπληρωμές είναι τεντωμένες σε διάστημα 25 έως 40 ετών, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος 5-10 ετών.

Η ida χορηγεί επίσης επιχορηγήσεις σε χώρες που κινδυνεύουν από δυσπραγίες στο χρέος. Εκτός από τα δάνεια και τις επιχορηγήσεις με ευνοϊκούς όρους, η ida παρέχει σημαντικά επίπεδα ελάφρυνσης του χρέους μέσω της πρωτοβουλίας για τις υπερχρεωμένες φτωχές χώρες (HIPC) και της πολυμερούς πρωτοβουλίας για την ελάφρυνση του χρέους (mdri). Κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, οι αναλήψεις υποχρεώσεων ida ανήλθαν σε 19 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 13% χορηγήθηκε με όρους επιχορήγησης.

Οι νέες αναλήψεις υποχρεώσεων της fy15 περιλάμβαναν 191 νέες επιχειρήσεις. Από το 1960, η ida έχει διαθέσει 312 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις σε 112 χώρες. Οι ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν σταθερά και κατά μέσο όρο περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια.
Κατά το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, οι αναλήψεις υποχρεώσεων ida ανήλθαν σε 19 δισεκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων το 13% χορηγήθηκε με όρους επιχορήγησης. Οι νέες αναλήψεις υποχρεώσεων της fy15 περιλάμβαναν 191 νέες επιχειρήσεις. Από το 1960, η ida έχει διαθέσει 312 δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις σε 112 χώρες. Οι ετήσιες αναλήψεις υποχρεώσεων αυξήθηκαν σταθερά και κατά μέσο όρο περίπου 19 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία τρία χρόνια. Το ida είναι ένα θεσμικό όργανο πολλαπλών θεμάτων που υποστηρίζει μια σειρά αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που ανοίγουν το δρόμο προς την ισότητα, την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τα υψηλότερα εισοδήματα και τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης.

Το έργο του ida καλύπτει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τις βασικές υπηρεσίες υγείας, το καθαρό νερό και την αποχέτευση, τη γεωργία, τις βελτιώσεις του επιχειρηματικού κλίματος, τις υποδομές και τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Για την περίοδο από 1ης Ιουλίου 2014 έως 30ης Ιουνίου 2017 (ida17), οι δράσεις ida δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε τέσσερις θεματικούς τομείς: την κλιματική αλλαγή, τις ευάλωτες χώρες και τις χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις, την ισότητα των φύλων και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς

ΠΗΓΗ:worldbank.org

Μετάφραση : “Αναστοχασμοί “

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ