Το ιστορικό τυπογραφείο Γούσιου στη Θεσσαλονίκη

0
4

Το τυπογραφείο Γούσιου στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί εδώ και τέσσερις γενιές. Μια ζωντανή ιστορία της πόλης και της τυπογραφίας.

Deutsche Welle

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ