Το ιστορικό τυπογραφείο Γούσιου στη Θεσσαλονίκη

0
3

Το τυπογραφείο Γούσιου στη Θεσσαλονίκη λειτουργεί εδώ και τέσσερις γενιές. Μια ζωντανή ιστορία της πόλης και της τυπογραφίας.

Deutsche Welle

Νίκος Σίμος

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ