Το Μεγαλείο της Ανθρώπινης θέλησης – ο Μεγαλύτερος Ευρωπαίος Jazzman : Michel Petrucciani-september second

0
5

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ