Το Σκίτσο στην υπηρεσία της Επικαιρότητας

0
3

Ηλίας Μακρής-Δελλόγλου

Δημοσιεύθηκε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, Τετάρτη 15/8/18

Νίκος Σίμος

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ