Το Σχόλιο του Χάρη

0
6

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (“Εκδ. Αθηνών” τομ. Γ’ σ.σ. 95-96) [ Συν. Στό αθηναϊκό Κράτος όλοι οι Π-ολίτες (π=πνοή) οι δυνάμενοι να φέρουν όπλα (20-60 ετών) ήσαν Ο-πλίτες (ο=οχύρωση) και διατηρούσαν /συντηρούσαν τον οπλισμό στά σπίτια τους (ομοίως Ελβετοί ,Ισραηλινοί , Σέρβοι κ.λ.π.). Τά ομαδικά όπλα (όπως οι πολεμικές τριήρεις ,οι πολιορκητικές μηχανές κ.λ.π.) συντηρούνταν και επανδρώνονταν με ευθύνη και έξοδα τών πλουσίων Πολιτών (λειτουργών ,τριηράρχων ) ανηκόντων στην τάξη τών πεντακοσιομεδίμνων. ( τών Λάτσηδων και τών Αγγελοπουλαίων ,αντί τών σημερινών αγροτών και τών τσομπάνηδων) Τό ιππικό συντηρούνταν και εκπαιδεύονταν (εύλογα) με ευθύνη και δαπάνη της δεύτερης τάξης Πολιτών ,τών ιππέων .Ολοι οι άλλοι (Στρατηγοί ,, ταξίαρχοι, φύλαρχοι ήταν ενιαύσιοι διά κλήρου μεταξύ πολιτών με ανάλογες ικανότητες κ.λ.π. κ.λ.π. Ετσι ούτε η Μικρά Ασία θά ολοκαυτωνόταν με 1,500,000Χ50% =750,000, Πολίτες/Οπλίτες υπερασπιζόμενους βωμούς και εστίες ,ούτε η Κύπρος με ανάλογη Παν Κυπριακή Αμυνα θά πνιγόνταν στό Λαϊκό αίμα. Αλλά ! “Τά λόγια τά παχιά και τά μεγάλα” ! Εγώ στον Εβρο να στρώνω νάρκες και οι βουτυροΧαφιέδες να κοπρίζουν στό πεντάγωνο δύο βήματα απ’ τα στρωμένα μαλακά τους κρεβάτια. Ψάξτε να βρήτε το ποίημα του Συνοδινού αναδημοσιευμένο από τον Μεγάλο Παλαμά ώς “ποίημα προφητικόν” ( “Απαντα” εκδ Γκοβόστη τομ. 15ος σελ. 477).

Αθανάσιος Χάρης 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ