Το 3ο μνημόνιο “χτύπησε” τις κοινωνικές παροχές

0
8

Αποκαλυπτικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ: Νέο πλήγμα στο κοινωνικό κράτος και τη ζωή των νοικοκυριών από την πολιτική της «πρώτης φοράς»

Αποκαλυπτικά της καθοδικής πορείας που ακολούθησε η ελληνική Οικονομία από το 2015 στο 2016, σε όρους που ακουμπούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και τον Έλληνα συνταξιούχο, είναι τα στοιχεία που στέλνει η ΕΛΣΤΑΤ στην Ευρώπη. Παρά τα «μεγάλα λόγια» όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση επιδείνωσε την ήδη ζοφερή εικόνα του κοινωνικού κράτους και ανέτρεψε και τη σχετική ανάκαμψη των κοινωνικών δεικτών της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου:

Μείωσηκατά 1,78% στο σύνολο των παροχών για την κοινωνική προστασία το 2016 – μία  σημαντική διαφορά της τάξης του 2,52% με το 2015, όταν οι παροχές αυξήθηκαν κατά 0,74%.

Το 2016 ήταν καθοριστικό έτος για την ελληνική Οικονομία. Ακολούθησε τα μεγάλα πολιτικά και οικονομικά σοκ του 2015, τις διπλές εκλογές, το δημοψήφισμα, τα απανωτά Eurogroup και τις απειλές για Grexit. Mία δύσκολη χρονιά όπου η αγορά εξάντλησε την ευελιξία της, ώστε να αντέξει τα Capital Controls και να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα του τρίτου μνημονίου.

Παράλληλα, η αύξηση της φορολογίας και τα προαπαιτούμενα των αξιολογήσεων, άσκησαν μεγάλες πιέσεις που δοκίμασαν τη συνοχή του κοινωνικού ιστού.

Τώρα, βλέπουμε μέσα από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τη μείωση των συντάξεων γήρατος το 2016 σε 21,5 δις ευρώ, από 22,1 δις το 2015, τη μείωση των συντάξεων χηρείας σε 3,68 δις από 3,82 δις το 2015 και τη μείωση του οικογενειακού επιδόματος σε 317,7 εκατ. ευρώ, από 328,4 εκατ. το 2015. Τα στοιχεία που στέλνει η ΕΛΣΤΑΤ στην Ευρώπη, είναι αποκαλυπτικά της καθοδικής πορείας που ακολούθησε η ελληνική Οικονομία από το 2015 στο 2016, σε όρους που ακουμπούν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και τον Έλληνα συνταξιούχο.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε σήμερα (Τρίτη 02/04)) τα προσωρινά στοιχεία αναφορικά με τις καθαρές κοινωνικές παροχές (Net Social Protection Benefits ή NET) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS-European System of Integrated Social Protection Statistics), για το έτος 2016. Οι καθαρές κοινωνικές παροχές (NET) αποτελούν μία από τις τρεις ενότητες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, από τη σύγκριση των δαπανών των διαφόρων λειτουργιών του έτους 2016 σε σχέση με τις αντίστοιχες του έτους 2015, προκύπτει ότι οι καθαρές δαπάνες μειώθηκαν για όλες τις λειτουργίες πλην της λειτουργίας της ασθένειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση 7,70% και 69,27% αντίστοιχα. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των ετών 2015 προς 2014, οι μεν παροχές για ασθένεια παρουσίασαν αύξηση 3,88%, οι δε παροχές για τον κοινωνικό αποκλεισμό παρουσίασαν μείωση κατά 63,87%.

Τι συμβαίνει στις υπόλοιπες λειτουργίες: Αναπηρία, Γήρας, Οικογένεια/τέκνα, Ανεργία

Αναπηρία: το 2016 οι καθαρές δαπάνες μειώθηκαν κατά 9,48% σε σχέση με το 2015. Αντίθετα, το 2015 σημειώθηκε αύξηση 0,10% σε σχέση με το 2014.

Γήρας: οι καθαρές δαπάνες το 2016 παρουσίασαν μείωση κατά 3,75%, σε σχέση με το 2015, ενώ το 2015 αυξήθηκαν κατά 1,58% σε σχέση με το 2014.

Χηρεία: οι καθαρές δαπάνες παρουσίασαν μείωση κατά 5,00%, σε σχέση με το 2015. Αντίθετα, το 2015 αυξήθηκαν κατά 4,87% σε σχέση με το 2014.

Οικογένεια/τέκνα: οι καθαρές δαπάνες παρουσίασαν μείωση και στα δύο υπό εξέταση έτη. Πιο συγκεκριμένα, το 2016 μειώθηκαν κατά 4,80%, σε σχέση με το 2015 και το 2015 μειώθηκαν κατά 7,41%, σε σχέση με το 2014.

Ανεργία: οι καθαρές δαπάνες παρουσίασαν μείωση και στα δύο υπό εξέταση έτη. Πιο συγκεκριμένα, το 2016 μειώθηκαν κατά 6,89% σε σχέση με το 2015 και το 2015 μειώθηκαν κατά 4,67% σε σχέση με το 2014.

Ο μεγαλύτερος μέσος αναλυτικός φορολογικός συντελεστής αφορά στις δαπάνες για τη χηρεία, όπου το 2014 η τιμή του ανερχόταν στο 9,55%. Ακολουθούν οι φορολογικοί συντελεστές που αντιστοιχούν στις λειτουργίες της αναπηρίας και της ασθένειας με 7,62% και 7,25% αντίστοιχα, ενώ ο μικρότερος μέσος αναλυτικός φορολογικός συντελεστής αφορά στις δαπάνες για την ανεργία. Παρόμοια είναι και η εικόνα τα έτη 2015 και 2016.

Αυτό που παρατηρείται είναι πως υπάρχει μια αύξηση στο μέσο αναλυτικό φορολογικό συντελεστή  της αναπηρίας, του γήρατος και της χηρείας κατά το 2016, λειτουργίες των οποίων ο μέσος αναλυτικός φορολογικός συντελεστής είχε παρουσιάσει μείωση κατά το 2015 σε σχέση με το 2014.

Η μεγαλύτερη μείωση στο μέσο φορολογικό συντελεστή εμφανίζεται στις δαπάνες για την ασθένεια, όπου από 7,25% το 2014 μειώθηκε στο 6,78% το 2015 και στο 4,31% το 2016. Οι μέσοι αναλυτικοί φορολογικοί συντελεστές της οικογένειας/τέκνων και της ανεργίας είχαν τις μικρότερες μεταβολές στη διάρκεια της τριετίας 2014-2016.

 

economico.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ