Τριάντα επτά χρόνια από το τέλος ενός Μεγάλου Συνθέτη …Ενός Ωραίου Ανθρώπου

0
9

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ