… ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ… Νίκος Νεφέλης

0
11

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ