Φωτογραφία και Τέχνη -Κρυσταλλία Ιωαννίδου

0
22

Μια φωτογραφία σαν πίνακας ζωγραφικής

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ