Χίλιες Ευχές με τον Φακό της Κρυσταλλίας …

0
9

Κρυσταλλία Ιωαννίδου 

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ