Χρώματα Ονειρικά – Φωτογραφία που μαγεύει – Κρυσταλλία Ιωαννίδου

0
19

Χαράζει………Κρυσταλλία

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ