Χρ. Καλογρίτσας: Έκπτωτος και από τις δύο εργολαβίες του Πάτρα – Πύργος

0
5

Έκπτωτος και από τις δύο εργολαβίες του Πάτρα –Πύργος κηρύχθηκε από το υπουργείο Υποδομών ο Χρίστος Καλογρίτσας, καθώς υπήρξε αδυναμία να προσκομίσει εγγυητικές επιστολές μετά την άρνηση της Τράπεζας Αττικής και του ΤΜΕΔΕ να τον στηρίξουν.

Πρόκειται για δύο εγγυητικές ύψους 1,4 και 1,2 εκατομμύρια που έπρεπε να κατατεθούν την περασμένη Δευτέρα 10 Ιουνίου που ήταν η καταληκτική ημερομηνία, οι υπηρεσίες του υπουργείου προχώρησαν στις 11 Ιουνίου στο επόμενο βήμα, με βάση όσα ορίζει ο νόμος.

Οι εργολαβίες αφορούσαν τα τμήματα 1 (Πύργος-Δουναίικα) και 4 (Κυλλήνη-Βάρδα), στην νότια πλευρά του έργου. Σύμφωνα με το νόμο, η εταιρεία η οποία κηρύσσεται έκπτωτη από ένα έργο, έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών μέσα σε 10 μέρες από την έκδοση της απόφασης με το αιτιολογικό ότι η έκπτωσή της προκαλεί ζημία και επηρεάζει την λειτουργία της επιχείρησης.

Αυτομάτως αναστέλλεται η έκπτωση από το έργο και η εταιρεία μέσα στο διάστημα αυτό θα πρέπει να αναζητήσει λύση για την εγγυητική προκειμένου να αποδείξει ότι είναι σε θέση να υλοποιήσει το έργο. Αν δεν το πράξει το Υπουργείο θα καλέσει τον αμέσως επόμενο μειοδότη για να υπογράψει, πράγμα που θα επιφέρει όμως νέα χρονική καθυστέρηση στο έργο.

Για τις δύο εργολαβίες Πύργος – Δουναίικα και Κυλλήνη – Βάρδα, ο Χρ. Καλογρίτσας είχε προσφέρει δυσθεώρητες εκπτώσεις (53,05% και 50,39%) για τις οποίες η κυβέρνηση πανηγύριζε υποστηρίζοντας ότι η μείωση του κόστους του έργου ήταν βασική προϋπόθεση για να εγκριθεί από την ΕΕ.

 

liberal.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ