1η Μαΐου …………

0
18

1η του ΜΑΗ……

ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΑΡΙΣΤΗΚΕ !

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ