Ένα εξαιρετικό άρθρο από το Analyst.gr

0
44

Το καθοδικό σπιράλ του θανάτου

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ