ΔΟΚΙΜΙΟ ΙΙΙ ( … πήραν οι ένοχοι την Ιστορία… ) Νίκος Νεφέλης

0
31

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ