… ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ… Νίκος Νεφέλης

0
46

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ