Η Άνοιξη μέσα από την φωτογραφική τέχνη της Κρυσταλλίας Ιωαννίδου

0
32

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ