Δοκίμιο ελεγείας

https://www.youtube.com/watch?v=_ldvmz1AJBo

ΝΑ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ

Σε τρεις αράδες λέξεις στοιβάζω την μοναξιά μου να την κρύψω απ' τους ανθρώπους μην και μου την χαλάσουν ……………. Γράμμα βουβό τα λόγια μου ρίγος στην θύμηση σου το...

Ανάμνηση

https://www.youtube.com/watch?v=24B_5s-kmIo