Η ΈΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

0
36

“……….Η πολιτική όπως εγώ την εννοώ -και όχι μόνο –εδράζεται σε τρεις άξονες που ορίζουν το πεδίο της δημιουργίας και της δράσης. Οι άξονες αυτοί ,ας δώσουμε μια τέτοια διάσταση , οφείλουν να είναι, οι Αρχές, οι ιδέες και το σχέδιο.

Αρχές, που δεν ενοικιάζονται , δεν μεταπωλούνται, δεν μεταπρατίζονται.

Ιδέες , που δεν αλλοιώνονται , δεν διαστρέφονται, δεν παραποιούνται και

Σχέδιο, για το που θέλω να πάω την Χώρα, με βάση όχι τις τρέχουσες εξελίξεις και τις ευκαιριακές κοντόφθαλμες και βραχύβιες συμμαχίες και πολιτικές, αλλά με βάση την μελέτη και την ερμηνεία των γεωπολιτικών εξελίξεων, που είναι δυναμικές και μακρόπνοες. Αυτό που λέμε δυναμική γεωστρατηγική ανάλυση, με άλλα λόγια

Αυτό θα έπρεπε να είναι το στοίχημα με το αύριο Όλων μας …….το στοίχημα με την Ιστορία ”

Καλοκαίρι του 1987

Νίκος Σίμος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ