Επικαιροποιημένα συντομογραφώντας ………

0
26

Του Νίκου Σίμου 

Δεν έχει αξία που εργάζεσαι χωρίς να πληρώνεσαι

Δεν έχει αξία ότι πληρώνεσαι τόσο ώστε να πείνας

Δεν έχει αξία ότι δεν έχεις κανένα δικαίωμα ,ότι στην Εργασία σου είσαι ένας αριθμός

Δεν έχει αξία αν δεν ορίζεις την ζωή σου

Δεν έχει αξία….. η ζωή σου !!!

Αξία έχει να εργάζεσαι …για τον Κεφαλαιούχο ….για την Εταιρεία …..για το Κέρδος του “κάθε είδους” Αφεντικού ……..γιατί….. η  “Εργασία Απελευθερώνει”

 

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ