ΕΠΙΜΥΘΙΟ…..ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ !

0
20

 

“Μεταπολίτευση” μετά την πτώση της Χούντας επί της ουσίας δεν υπήρξε !

Αυτό που το “σύστημα” ονόμασε μεταπολίτευση και το αναπαρήγαγε η Κοινωνική πλειοψηφία των Νεοελλήνων – χρόνια τώρα – είναι η παλιννόστηση της προ χουντικής φαυλότητας ……..αυτο είπαν “μεταπολίτευση” …..την επαναφορά της επίφασης , της διαίρεσης και της εμπέδωσης της δουλείας σε μια Κοινωνία που η Δημοκρατία υπήρξε έννοια ζητούμενη και ανεμπέδωτη για δεκαετίες ”

Νίκος Σίμος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ