ESM: Γιατί είναι ελκυστικό το εργαλείο για τη στήριξη των οικονομιών απέναντι στην κρίση της πανδημίας

0
3
Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ESM, Kalin Anev Janse, περιγράφει τους όρους χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό για την κάλυψη των δαπανών
Τους λόγους για τους οποίους η χρηματοδότηση από τον ESM των δαπανών που σχετίζονται με την πανδημία του κορωνοϊού είναι πιο ελκυστική σε σχέση με την έξοδο στις αγορές περιγράφει ο επικεφαλής του οικονομολόγος του Μηχανισμού, Kalin Anev Janse.
«Οποιοδήποτε μέλος του ESM μπορεί να υποβάλλει αίτηση για τη στήριξη της εγχώριας χρηματοδότησης άμεσων και έμμεσων δαπανών που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη, τη θεραπεία και την πρόληψη λόγω της κρίσης Covid-19» επισημαίνει ο Janse σε άρθρο του που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ESM.
Σύμφωνα με τον ίδιο, «σε επίπεδο πολιτικής, τα 19 κράτη μέλη μας συμφώνησαν σε αυτήν τη νέα υποστήριξη για την πανδημική κρίση σε μόλις δύο μήνες, δείχνοντας πώς η Ευρώπη ενώνεται σε περιόδους κρίσης.
Οι απόψεις διέφεραν στην αρχή και αυτή είναι μια φυσιολογική διαδικασία σε υγιείς δημοκρατίες.
Όμως οι απόψεις συγκλίνουν γρήγορα και βρέθηκε συμφωνία.
Σε επίπεδο ESM, δημιουργήσαμε -σε χρόνο ρεκόρ- μια νέα μέθοδο για να διαχωρίσουμε εσωτερικά τη χρηματοδότηση των νέων πιστωτικών γραμμών από δάνεια της προηγούμενης κρίσης.
Αυτός είναι ένας εσωτερικός μηχανισμός περιουσιακών στοιχείων και ευθύνης.
Για τους επενδυτές, τίποτα δεν αλλάζει.
Οι επενδυτές αγοράζουν ομόλογα ESM σε όλη την καμπύλη καθώς συνεχίζουμε με τη διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότησής μας».
Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής οικονομολόγος του ESM, για τις χώρες, αυτό κάνει μεγάλη διαφορά, καθώς «δεν θα χρειαστεί να επωμιστούν το κόστους χρηματοδότησης για προηγούμενες εκδόσεις.
Θα είναι σε θέση να επωφεληθούν από τα υπερβολικά χαμηλά ακόμα και αρνητικά επιτόκια σήμερα.
Θα περάσουμε από το κόστος χρηματοδότησης AAA για 7ετή ομόλογα πληρώνουμε περίπου-0,21% στην αγορά και για 10ετή ομόλογα -0,05%».
Στη συνέχεια, -σύμφωνα με τον Janse- «τα μέλη μας συμφώνησαν να μειώσουν τις ετήσιες χρεώσεις περιθωρίου και εκ των προτέρων υπηρεσίας.
Η τυπική πιστωτική γραμμή βελτιωμένων συνθηκών (ECCL) που δημιουργήθηκε το 2012 δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ, αλλά παρείχε τη δομή για τη νέα πιστωτική μας γραμμή.
Εάν είχε χρησιμοποιηθεί, το ετήσιο περιθώριο θα ήταν 0,35%.
Για υποστήριξη πανδημικής κρίσης, αυτό μειώθηκε σε 0,1%.
Η προκαταβολή – μία υπηρεσία εκτός λειτουργίας, η οποία ήταν 0,5% για το ECCL, μειώθηκε σε 0,25%.
Ο ΕSM θα χρεώσει το ελάχιστο για αυτά τα δάνεια. τα τέλη υπάρχουν μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών και διοικητικών δαπανών μας.
Οι ελαφριές προϋποθέσεις και τα χαμηλά τέλη του νέου οργάνου αντικατοπτρίζουν τη συμμετρική φύση της κρίσης Covid-19.
Το νέο όργανο δείχνει πραγματική αλληλεγγύη».

The new ESM pandemic crisis support has many benefits

Σύμφωνα με τον Janse, «εάν οι χώρες ζητήσουν ένα δεκαετές δάνειο και χρηματοδοτήσουμε κατά μέσο όρο την υποστήριξη πανδημικής κρίσης με 10ετή χρηματοδότηση, το πλήρες κόστος που θα χρεώνει ο ESM θα είναι σχεδόν μηδέν.
Εάν το αίτημα είναι για 7ετές δάνειο τότε το συνολικό κόστος χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων των τελών, στην πραγματικότητα θα είναι αρνητικό και σχεδόν -0,15%.
Με αρνητικά επιτόκια, οι χώρες θα πληρώσουν αρνητικά ποσοστά -με άλλα λόγια- θα λάβουν χρήματα.
Αυτό καθιστά το εργαλείο στήριξης πανδημίας κρίσης πολύ ελκυστικό.
Επί του παρόντος, ορισμένες χώρες της ζώνης του ευρώ πληρώνουν θετικά επιτόκια όταν δανείζονται για 7 ή 10 έτη».

What will countries be charged?
Εξετάζοντας το συνολικό κόστος του ESM, o Janse επισημαίνει ότι ο Μηχανισμός θα ήταν ελκυστικός για 11 κράτη μέλη.
«Για αυτές τις χώρες, η χρηματοδότηση του άμεσου και έμμεσου κόστους της υγειονομικής περίθαλψης θα ήταν φθηνότερη μέσω του ESM από ό, τι στην αγορά.
Υπάρχουν επίσης και άλλα οφέλη.
Eφαρμόζοντας το πιστωτικό όριο της πανδημίας δημιουργούν ένα απόθεμα ασφαλείας για χρηματοδότηση και ανακουφίζουν μέρος της πίεσης στις αποδόσεις των εγχώριων ομολόγων τους.
Με άλλα λόγια, αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα χρειαζόταν να χρηματοδοτηθούν  από την αγορά αλλά θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν μέσω του ESM.
Αυτό μειώνει την -ήδη προγραμματισμένη- μεγάλη προσφορά εθνικού χρέους, η οποία έχει θετική επίδραση στις τιμές των εγχώριων ομολόγων».

19 euro area countries and the ESM 7-year yield

19 euro area countries and the ESM 10-year Yield
Οι χώρες-μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση ανά πάσα στιγμή έως το τέλος Δεκεμβρίου 2022.
Οι εκταμιεύσεις πραγματοποιούνται στο 15% του συνολικού ποσού το μήνα εξασφαλίζοντας μια ομαλή διαδικασία χρηματοδότησης που απαιτείται για την άντληση των χρημάτων.
Αυτό σημαίνει ότι τα συνολικά κεφάλαια μπορούν να παρασχεθούν σε περίπου 7 μήνες.
Εάν αναληφθούν δάνεια, θα έχουν μέγιστη μέση διάρκεια 10 ετών.
Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα κράτη μέλη να αντλήσουν μετρητά.
Για τους αιτούντες, θα μπορούσε απλώς να είναι η διαβεβαίωση ότι εάν χρειαστούν ποτέ τα χρήματα, μπορούν να διατεθούν γρήγορα.

www.bankingnews.gr

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ