ESM: Σημαντικές οι συνέπειες του σοκ της πανδημίας σε οικονομία, τράπεζες – Αυξάνεται η αβεβαιότητα – Καθυστερεί ο «Ηρακλής» – Έγιναν λάθη στα μνημόνια

0
10
O ESM κάνει λόγο για καθυστέρηση της εφαρμογής του σχεδίου Ηρακλής για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs)
Για σημαντικές συνέπειες του σοκ που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία και δευτερογενώς στις τράπεζες εάν παραταθεί, κάνει λόγο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM), στην ετήσια έκθεσή του για τα πεπραγμένα του 2019.
Ο ESM υπογραμμίζει την ανάγκη για επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων, των αποκρατικοποιήσεων, τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και την αύξηση των επενδύσεων.
Σε ξεχωριστή ανεξάρτηση έκθεση του Hoakin Almunia, καταγράφονται τα λάθη στα ελληνικά προγράμματα διάσωσης.

Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, ο ESM στην ετήσια έκθεσή του, κάνει λόγο για καθυστέρηση της εφαρμογή του σχεδίου Ηρακλής για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), τα οποία παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, όπως τονίζεται.
«Μετά από μια δεκαετία προσαρμογής, η οικονομική ανάκαμψη σταθεροποιήθηκε το 2019.
Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στις καταναλωτικές δαπάνες και στις καθαρές εξαγωγές, ενώ η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε με μέτριο ρυθμό.
Η Ελλάδα πέτυχε τον δημοσιονομικό της στόχο για πέμπτη συνεχή χρονιά και ενίσχυσε την πρόσβαση στην αγορά.
Η βελτιωμένη εμπιστοσύνη της αγοράς σε ένα καλό εξωτερικό περιβάλλον επέτρεψε στην Ελλάδα να προπληρώσει μέρος του χρέους της από το ΔΝΤ. Η συνέχιση της πορείας της μεταρρύθμισης που ακολουθείται από το πρόγραμμα θα εδραιώσει τα επιτεύγματα του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού τομέα της Ελλάδας.
Η επιδημία Covid-19 αναμένεται να έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο, προσθέτοντας σημαντική αβεβαιότητα στις ελληνικές οικονομικές και δημοσιονομικές προοπτικές, όπως και σε άλλα μέρη της Ευρώπης», σημειώνει ο ESM.
Όπως σημειώνει ο ESM, η ανάπτυξη σταθεροποιήθηκε στο 1,9% το 2019 και η αύξηση της ζήτησης εργασίας μείωσε περαιτέρω το ποσοστό ανεργίας.
Ο τουρισμός ώθησε την ανάκαμψη, ενώ οι άμεσες ξένες επενδύσεις τόνισαν τη δραστηριότητα των ακινήτων.
Ωστόσο, οι ιδιωτικές επενδύσεις παραμένουν αδύναμες συνολικά, υποδεικνύοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω το επιχειρηματικό της περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητά της.
Αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιούλιο, η νέα κυβέρνηση ξεκίνησε σχετικές πρωτοβουλίες, σημειώνεται στην έκθεση.
«Η Ελλάδα πέτυχε το συμφωνημένο πρωτογενές πλεόνασμα για πέμπτο συνεχόμενο έτος.
Το πρωτογενές πλεόνασμα σε όρους προγράμματος ανήλθε στο 3,5% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον στόχο.
Η υποαπορρόφηση σε δημόσιες επενδύσεις συνέβαλε και πάλι στη μείωση των δαπανών και στη μείωση της άντλησης κεφαλαίων της ΕΕ.
Πριν από τις εκλογές του Ιουνίου, η προηγούμενη κυβέρνηση έλαβε μέτρα που εγείρουν ανησυχίες.
Η νέα κυβέρνηση διατήρησε ορισμένα από αυτά τα μέτρα, αλλά επίσης μείωσε τους φόρους εισοδήματος για να υποστηρίξει την ανάπτυξη και έλαβε αντισταθμιστικά μέτρα για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους», όπως σημειώνει ο ESM.
«Η Ελλάδα ενίσχυσε την παρουσία της στις αγορές.
Οι αποδόσεις των 10ετών κρατικών ομολόγων της Ελλάδας μειώθηκαν στο 1,4% στα τέλη του 2019 από 4,4% στα τέλη του 2018.
Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) συγκέντρωσε 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω τεσσάρων εκδόσεων το 2019.
Τα έσοδα επέτρεψαν στην Ελλάδα να μειώσει το βραχυπρόθεσμο χρέος και να χρηματοδοτήσει μερική πρόωρη αποπληρωμή των δανείων της από το ΔΝΤ, αφού ο ESM και το EFSF παραιτήθηκαν από τα δικαιώματα προπληρωμής.
Συνολικά, το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 176,6% του ΑΕΠ, εξακολουθεί ωστόσο να είναι το υψηλότερο στη ζώνη του ευρώ.
Υποστηριζόμενο από βελτιωμένες αξιολογήσεις και υψηλά διαθέσιμα,ο ΟΔΔΗΧ ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα έκδοσης έως και 8 δισ. ευρώ το 2020. Τον Ιανουάριο, ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 2,5 δισ. ευρώ με ομόλογο 15 ετών στο 1,9% και τον Απρίλιο 2 δισ. Ευρώ με ομόλογο 7 ετών στο 2%.

Καθυστερεί ο «Ηρακλής»

«Η βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών και το πλαίσιο αφερεγγυότητας της χώρας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναζωογόνηση της ικανότητας δανεισμού των τραπεζών, η οποία αποτελεί κρίσιμη υποστήριξη για την οικονομία», υπογραμμίζει ο ESM.
Η ποιότητα του ενεργητικού των ελληνικών τραπεζών πρέπει να βελτιωθεί σημαντικά, ενώ η κερδοφορία – αν και βελτιώνεται – παραμένει χαμηλή.
Ο δανεισμός παρέμεινε συγκρατημένος, παρά τις βελτιώσεις στον δανεισμό του εταιρικού τομέα.
Ενώ ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) επιταχύνθηκε το 2019, οι λόγοι NPL παραμένουν πολύ υψηλοί.
Η εφαρμογή του συστήματος προστασίας περιουσιακών στοιχείων «Ηρακλής» καθυστερεί, σημειώνει ο ESM.
Σύμφωνα με τον ESM, το σχέδιο Ηρακλής θα μπορούσε να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην προσπάθεια των τραπεζών για τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών τους στοιχείων το 2020.
Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε επίσης να εφαρμόσει ένα ενιαίο εναρμονισμένο πλαίσιο αφερεγγυότητας έως τον Μάιο του 2020, σημειώνεται.

Πρόοδος αν και με καθυστερήσεις – Να επιταχυνθούν οι μεταρρυθμίσεις

Στο πρώτο πλήρες έτος υπό ενισχυμένη εποπτεία, η Ελλάδα σημείωσε πρόοδο στις δεσμεύσεις της μετά το πρόγραμμα, αν και με καθυστερήσεις, σημειώνει ο ESM.
Μετά τη θετική συνολική αξιολόγηση των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, έλαβε τις δύο πρώτες δόσεις, ύψους 1,7 δισ. ευρώ.
Η νέα κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι θα τηρήσει τη συμφωνημένη πορεία μεταρρυθμίσεων, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική βιωσιμότητα, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα, την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης.
Παρά τη γενικά θετική αξιολόγηση, πρέπει να επιτευχθεί περισσότερη πρόοδος σε ορισμένους τομείς, όπως επίσης ορίζεται στην πέμπτη ενισχυμένη έκθεση παρακολούθησης, με τον ESM να σημειώνει την ανάγκη
επιτάχυνσης των μεταρρυθμίσεων, των αποκρατικοποιήσεων και της μεταρρύθμιση στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Image

Almunia για έκθεση αξιολόγησης της Ελλάδας: Τα προγράμματα του ESM κράτησαν τη χώρα στο ευρώ – Έγιναν λάθη στα μνημόνια


Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανεξάρτητη έκθεση του Joaquín Almunia σχετικά με τα μαθήματα της παροχής χρηματοοικονομικής βοήθειας στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μέσω του προγράμματος του ESM, που συζητήθηκε σήμερα (11/6/2020) στο συμβούλιο διοικητών του Μηχανισμού.
Μάλιστα, ο Almunia καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η αυστηρή προσαρμογή που άρχισε με το δανειακό πρόγραμμα προς την Ελλάδα είχε σημαντικά υψηλότερο κοινωνικό κόστος απ’ ότι στις άλλες χώρες της ευρωζώνης που βοηθήθηκαν οικονομικά.
Στην έκθεση του Almunia αναφέρεται ότι αν και οι φιλόδοξοι στόχοι που περιλαμβάνονταν στο ελληνικό πρόγραμμα επιτεύχθηκαν, το πρόγραμμα του ESM αντιμετώπισε εν μέρει μόνο το τεράστιο χάσμα στην οικονομική παραγωγή, με τις συνεχείς μειώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων να υπονομεύουν τις βελτιώσεις ενός πιο ισορροπημένου μίγματος μέτρων για τα έσοδα και τις δαπάνες, μετριάζοντας τη θετική επίπτωση της δημοσιονομικής πολιτικής στην ανάπτυξη.
Ο ανεξάρτητος εκτιμητής διαπιστώνει πως η μεταρρύθμιση της αγοράς προϊόντων δεν κατάφερε να συμπληρώσει τις προσαρμογές που έγιναν στην αγορά εργασίας, επιδεινώνοντας την αρνητική επίπτωση στους φτωχότερους και δημιουργώντας εντάσεις στην προώθηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Στον αντίποδα, τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αδυναμίας του χρηματοπιστωτικού κλάδου αποκατέστησαν σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα, αν και ακόμα δεν έχουν θέσει τα θεμέλια για μια ισχυρότερη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη.
«Η εξαιρετική στήριξη που παρείχε στην Ελλαδα ο ESM συνέβαλε στην παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη, διατηρώντας την ακεραιότητα της νομισματικής ένωσης.
Και υποστήριξε τη σταθερότητα και την ανάπυξη της ελληνικής οικονομίας» επισημαίνει σε δήλωση του ο Almunia και συμπληρώνει «Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα και οι πολίτες της υπέστησαν τις συνέπειες της 8ετούς προσαρμογής.
Τα ευρήματα αυτής της αξιολόγησης μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της λήψης αποφάσεων στα μελλοντικά προγράμματα και στην περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δραστηριοτήτων του ESM».
Το συμβούλιο των διευθυντών του ESM τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι τα μαθήματα από το παρελθόν είναι καλοδεχούμενα και θα αποδειχθούν πολύτιμα.

www.bankingnews.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ