Έσπασε κάθε ρεκόρ: Η Ινδία εκτόξευσε ταυτόχρονα 104 δορυφόρους στο διάστημα

0
19

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος