Γ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ :ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΙΛΟΥΝ ;

0
42

 

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ