Γιατί οι Δανειστές ζητούν συνεχώς νέα μέτρα; …..

0
59

Γιατί οι Δανειστές ζητούν συνεχώς νέα μέτρα;

1 Γνωρίζουν πως δεν υπάρχει παραγωγική βάση ,άρα η οικονομία θα βρίσκεται σε καθεστώς ανάγκης χρηματοδότησης διαρκώς

2 Γνωρίζουν την “ποιότητα” των πολιτικών μεταπρατών  παραδοσιακά -με ελαχιστότατες εξαιρέσεις- διαχρονικά.

3 Η χρηματοδότηση της Χώρας, στο πλαίσιο της ΕΕ, δεν έγινε στην βάση της αλληλεγγύης ή της ανάπτυξης ή στα πλαίσια  ενός προγράμματος σύγκλισης Βορρά-Νότου της Ευρώπης.  Υπήρξε σχέδιο που στην ουσία μετατρέπει την Χώρα σε Αποικία Χρέους προς όφελος μιας νεοφεουδαρχικής αντίληψης του κόσμου, από την οποία και με διαφορετική μακροπολιτική στόχευση επωφελούνται ,στην Ευρώπη, κυρίως οι Γερμανοί

Επομένως είτε  διαμορφώνεται πολιτικά η συνθήκη της ουσιαστικής ρήξης – κυρίως με την Γερμανική Ευρώπη και επομένως και ταυτόχρονα με την νεοφεουδαρχία,   είτε  από το «βρόχο θανάτου» θα βγούμε όταν ,αφού μας πάρουν τον Πλούτο ,μας πτωχεύσουν !

Αύγουστος 2013

Νίκος Σίμος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ