Καταστροφική Αύξηση Του Χρέους Το 2106 – Ανατροπή Προβλέψεων .

0
14

Σε ανοδική τροχιά επέστρεψε το ελληνικό χρέος ακυρώνοντας προς το χειρότερο κάθε προ του 2015 πρόβλεψη για σημαντική συρρίκνωση του, καθώς η ύφεση και επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας οδήγησαν σε καθαρή επιβάρυνση του δημοσίου με περισσότερο από 3 δισ. νέου χρέους στο 2016.

Ο συνδυασμός μάλιστα ύφεσης και αύξησης του χρέους κάνει τα πράγματα εξαιρετικά αρνητικά για την Ελλάδα, με την ελληνική κυβέρνηση να επιβεβαιώνει τις χειρότερες προβλέψεις του ΔΝΤ, ότι δηλαδή τα πλεονάσματα ρεκόρ προήλθαν από υπερφορολόγηση ενώ κατά τα άλλα η οικονομία επέστρεψε σε συρρίκνωση – ακυρώνοντας τη θετική μεταβολή του δ’ τριμήνου του 2014 – και το χρέος σε αυξητική τροχιά, δημιουργώντας την ανάγκη για νέα μέτρα και περισσότερη λιτότητα.

Πρόκειται για μία άκρως αρνητική εξέλιξη, δεδομένου ότι ακόμη και με τα κριτήρια του Μάαστριχτ, προκειμένου ένα χρέος να θεωρηθεί βιώσιμο πρέπει να μειώνεται σταθερά για τρία χρόνια, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για την περίπτωση της Ελλάδα όπου το χρέος εκτινάχθηκε στα επίπεδα του 180% του ΑΕΠ μετά το 3ο Μνημόνιο.

Τα στοιχεία

Συγκεκριμένα, στα 314,897 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος στο τέλος του δ’ τριμήνου 2016 από 311,668 δισ. ευρώ στο τέλος του αντίστοιχου τριμήνου του 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης.

Από τα ίδια στοιχεία προκύπτουν επίσης τα εξής:

*Τα συνολικά έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 25,508 δισ. ευρώ από 28,076 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2015.

*Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία ανήλθαν σε 4,127 δισ. ευρώ (16,2% επί των συνολικών εσόδων) από 4,174 δισ. ευρώ (14,9% επί των συνολικών εσόδων) το δ’ τρίμηνο 2015.

*Οι φόροι στην παραγωγή και τις εισαγωγές ανήλθαν σε 9,186 δισ. ευρώ (36% επί των συνολικών εσόδων) από 10,040 δισ. ευρώ (35,8% επί των συνολικών εσόδων) το δ’ τρίμηνο 2015.

*Οι πρωτογενείς δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 23,584 δισ. ευρώ από 30,484 δισ. ευρώ το δ’ τρίμηνο 2015.

*Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 5,599 δις. ευρώ (22,4% επί των συνολικών δαπανών) από 5,668 δις. ευρώ (17,7% επί των συνολικών δαπανών) το δ’ τρίμηνο 2015.

*Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές ανήλθαν σε 10,705 δις. ευρώ (42,9% επί των συνολικών δαπανών) από 10,262 δις. ευρώ (32% επί των συνολικών δαπανών) το δ’ τρίμηνο 2015.

Πηγή:Analitis.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ