…και μιλώντας για τον 21ο αιώνα ….

0
15
Money flying around the globe Conceptual 3D illustration International trade company Global corporation Business International online shopping Capital turnover Globalization Investment in environment Foreign capital Circulating capital International economic relations and more Isolated on dark blue background

Γράφει ο Νίκος Σίμος 

« Στην ολομέτωπη Επίθεση του καπιταλισμού, διαλύεται η πλαστή πεποίθηση της ασφάλειας και της κάθε μορφής και είδους ιδιοκτησίας που καλλιεργήθηκε στις τάξεις των δυνάμεων της Εργασίας

Η ηγεμονία του χρήματος υπαγορεύει έναν μόνο δρόμο στις Κοινωνικές τάξεις της δημιουργικής Εργασίας………. Αυτόν της ανατροπής , του αγώνα με όλα τα μέσα , με τελικό στόχο την κοινωνία της δημιουργίας ,της αλληλεγγύης της συνοχής της προοπτικής

Διαφορετικά με την παθητικότητα και την αφελή η ένοχη συλλογική ανοχή, θα οδηγηθούμε σε ένα καθεστώς Νεοφεουδαρχίας , όπου η κατανάλωση δεν θα περιλαμβάνει μόνο το προϊόν αλλά και τον άνθρωπο που το παράγει »

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ