Μια προσωπικότητα της Χιλής ……και του κόσμου …………Silvio Rodríguez – Quién Fuera

0
29

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ