Μια συντομογραφία ……..μια εποχή !

0
19

Δεν έχει αξία που εργάζεσαι χωρίς να πληρώνεσαι

Δεν έχει αξία ότι πληρώνεσαι τόσο ώστε να πεινάς

Δεν έχει αξία ότι δεν έχεις κανένα δικαίωμα ,ότι στην Εργασία σου είσαι ένας αριθμός

Δεν έχει αξία αν δεν ορίζεις την ζωή σου

Δεν έχει αξια Η ζωή σου !!!

Αξία έχει να εργάζεσαι …για τον Κεφαλαιούχο ….για την Εταιρεία …..για το Κέρδος του “κάθε είδους” Αφεντικού ……..γιατί………………… η ” Εργασία Απελευθερώνει “!!!

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος