Μικρή Πατρίδα …….Παρασκευάς Καρασούλος……Γιώργος Ανδρέου…….Παντελής Θεοχαρίδης

0
69

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ