ΝΙΚΟΣ ΣΙΜΟΣ – ERTOPEN – ΚΙΑΤΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 29 ΜΑΗ 2016……OMIΛΙΑ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ

0
23

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ