ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ

0
18

Συντομογραφεί ο Νίκος Σίμος

« Στην ολομέτωπη Επίθεση του καπιταλισμού, διαλύεται η πλαστή πεποίθηση της ασφάλειας και της κάθε μορφής και είδους ιδιοκτησίας που καλλιεργήθηκε στις τάξεις των δυνάμεων της Εργασίας

Η ηγεμονία του χρήματος υπαγορεύει έναν μόνο δρόμο στις Κοινωνικές τάξεις της δημιουργικής Εργασίας Αυτόν της ανατροπής , του αγώνα με όλα τα μέσα , με τελικό στόχο την κοινωνία της δημιουργίας ,της αλληλεγγύης της συνοχής της προοπτικής

Διαφορετικό με την παθητικότητα και την αφελή η ένοχη συλλογική ανοχή, θα οδηγηθούμε σε ένα καθεστώς Νεοφεουδαρχιας , όπου η κατανάλωση δεν θα περιλαμβάνει μόνο το προϊόν αλλά και τον άνθρωπο που το παράγει »

 

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος