ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ………

0
14

“Μεταπολίτευση” μετά την πτώση της Χούντας- επί της ουσίας και όχι επί του πολιτειακού τύπου – δεν υπήρξε !

Αυτό που το “σύστημα” ονόμασε μεταπολίτευση και το αναπαρήγαγε η Κοινωνική πλειοψηφία των Νεοελλήνων – χρόνια τώρα – είναι η παλιννόστηση της προ χουντικής φαυλότητας

Αυτό είπαν “μεταπολίτευση”

Την επαναφορά της επίφασης , της διαίρεσης και της εμπέδωσης της δουλείας σε μια Κοινωνία που η Δημοκρατία υπήρξε έννοια ζητούμενη και ανεμπέδωτη για δεκαετίες ”

Νίκος Σίμος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ