Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

0
22

 

Ο “φιλόσοφος” Νέγκρι λεει πως το μεγαλύτερο λάθος της Ιστορίας ήταν η δημιουργία  των Εθνών

Ο Τοφλερ ήταν με “το τρίτο κύμα” ο προάγγελος των “κοινωνικών τερατογεννεσεων” που ζούμε σήμερα

Ο Φουκουγιαμα  “φιλόσοφος” κι’ αυτος, προέβαλε “το τέλος της Ιστορίας”

Αυτοί δεν είναι  ηλίθιοι

Είναι όργανα της Παγκόσμιας Νεοφεουδαρχιας που επιχειρεί να καταδυναστεύσει την Συνείδηση του ανθρώπου στην μετά – μετά βιομηχανική εποχή

Το Παγκόσμιο στοίχημα του Ανθρώπου είναι να αποδείξει πως αποτελεί το Ενεργό Κέντρο της Ιστορίας της Κοινωνίας των ανθρώπων  και όχι το απότοκο της ,στέλνοντας στην χλεύη του Ιστορικού χρόνου τους κενολόγους ενταφιαστές της

Νίκος Σίμος