Πώς Δημιουργείται το Χρήμα και το Χρέος (Zeitgeist Addendum)…………

0
55

Νίκος Σίμος

Ρήξη - ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ