Στα 326,3 Δισ. Ευρώ Αυξήθηκε Το Δημόσιο Χρέος

0
16

Στα 326,3 δισ. ευρώ αυξήθηκε το ύψος του δημόσιου χρέους, στο τέλος του 2016, έναντι χρέους 323,709 δισ. ευρώ στα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), τα 254,750 δισ. ευρώ αφορούν δάνεια του δημοσίου, εκ των οποίων τα 227,660 δισ. ευρώ δάνεια, τα οποία έχουν συναφθεί με τον ESM.

Τα εναπομείναντα 71,607 δισ. ευρώ είναι ομόλογα και άλλοι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι που έχει εκδώσει το ελληνικό δημόσιο. Η μέση σταθμική υπολειπόμενη φυσική διάρκεια του χρέους ανέρχεται σε 16,6 έτη.

Επίσης, σε ότι αφορά τον νέο δανεισμό του ελληνικού δημοσίου κατά τη διάρκεια του 2016, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

Tο 40,3% αφορά δάνεια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, το 58,3% έντοκα γραμμάτια και το 1,4% δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Το 40,9% του νέου δανεισμού έχει διάρκεια από 15 έως 40 έτη, ενώ το 59,1% έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους.

Την ίδια ώρα, τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου ανήλθαν σε 2,791 δισ. ευρώ έναντι 3,004 δισ. ευρώ στο τέλος του γ΄ του 2016.

Πηγη:Analitis.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ