Συλλογική ενοχή

0
52

” Η συλλογική ενοχή μιας Κοινωνίας είναι ο μονόδρομος που οδηγεί στο αδιέξοδο της διαρκούς οπισθοδρόμησης ”

Νίκος Σίμος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ