Η ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

0
60

Στο βάθος της 20ετίας , με την επικρατούσα κατάσταση εντεινόμενη ,θα “επιτευχθεί” η δραματική μείωση του μέσου προσδόκιμου ζωής του πληθυσμού στην Χώρα !

Αυτό θέλουν !

Το ενδιαφέρον των δημιουργών της “Παγκόσμιας διακυβέρνησης ” είναι η γεωγραφική θέση της Χώρας ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ !

Στον Δεύτερο Καπιταλιστικό Κύκλο, η άλωση των “ευάλωτων’ και Ιστορικών Εθνών είναι προτεραιότητα !…

Αυτό να έχετε στον νου σας !

Οι Νέες Υπερδυνάμεις θέλουν Καταναλωτές και όχι πολίτες με Κοινωνική και κυρίως Εθνική συνείδηση !!!!!

Πάντα ευπειθής

 

Νίκος Σίμος

Ρήξη και ανατροπή σε ότι μας κρατάει πίσω και μας χαρακτηρίζει σταθερό απότοκο της Οθωμανικής δουλείας
Νίκος Σίμος