Συντομογραφώντας πολιτικά ……..

0
15

Αυτό το μόρφωμα που αποκλήθηκε Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα ταχύτατα μετατράπηκε σε Γερμανική Ευρώπη και σε κάθε περίπτωση ήταν και παραμένει ένας «θεσμοποιημένος» τοκογλύφος υπό Γερμανική κηδεμονία, που διαμορφώθηκε «εξ’ απονομής» ,από τους -στις ΗΠΑ εδρεύοντες – επινοητές της Παγκοσμιοποίησης

Νίκος Σίμος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ