ΤΟ ΚΟΜΜΑ

0
26

Του Δημήτρη Χατζηβασιλείου 

Τι συμβαίνει όταν σκέφτεσαι την λέξη «κόμμα»;
·
Μέσα στο πνεύμα της ελληνικής μας αυτογνωσίας, ήτοι του δελφικού παραγγέλματος «γνώθι σαυτόν», σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, πολλές είναι οι νοσηρές επιπτώσεις για το ανθρώπινο είδος και τον ελληνικό μας κόσμο, κάθε φορά που απλά και μόνον εσύ σκέφτεσαι την λέξη «κόμμα». Πρώτον, αποδέχεσαι έτσι την τυραννική κομματοκρατία όλων των αριστερο-κεντρο-δεξιών δογμάτων, κινημάτων και κομμάτων.
·
Η οποία τυραννική κομματοκρατία, ενάντια στην φύση της κάθε οντικής ―και όχι απλά οντολογικής, κατά τόπους κυρίαρχης κοινωνίας ανθρώπων, δευτερογενώς υπο-διαιρεί τους ενάντια στην φύση εξουσιαζομένους ιθαγενείς-υπηκόους, σε τυφλά πιστούς οπαδούς ενός απολυταρχικά προσωποπαγούς, αριστερο-κεντρο-δεξιού δόγματος, κινήματος ή κόμματος. Δεύτερον, επίσης αποδέχεσαι τον ανθελληνικό, αγγλοσαξονικού τύπου κοινοβουλευτισμό.
·
Ο οποίος αγγλοσαξονικού τύπου κοινοβουλευτισμός, επίσης ενάντια στην φύση, υπό την σιδηρά ράβδο εξουσίας του απολυταρχικού στέμματος της Αγγλίας, πρωτογενώς διαιρεί τους ανθρώπους σε εξουσιαστές-τυράννους και σε εξουσιαζομένους ιθαγενείς-υπηκόους. Τρίτον, ακόμη χειρότερα, επίσης αποδέχεσαι την επιβολή, σε Ανατολή και Δύση, του ολοκληρωτισμού του ζωροαστρισμού της Ανατολής, όπως και του απολυταρχικού τάγματος του μυθικού Μελχισεδέκ.
·
Εναντιώνεσαι στην φύση σου λοιπόν, μέσω των 3 (τριών) αυτών αποδοχών σου υποταγής των ανθρώπων, μιας και η ίδια η φύση μας γεννά ανθρώπους κυρίαρχους, με ελευθερία, αυτονομία και ανεξαρτησία. Απορρίπτοντας την κάθε προσπάθεια τοπικής αυτο-οργάνωσης και αυτο-διαχείρισης μιας οντικής κοινωνίας ανθρώπων, εσύ απλά σκέφτεσαι την λέξη «κόμμα», όμως η σκέψη σου αυτή καταδικάζει το ανθρώπινο είδος και τον ελληνικό μας κόσμο σε αφανισμό, από την επιφάνεια του πλανήτη Γη.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ